Ticaret müfettişlerince yürütülen sonradan kontrol denetimlerine, gümrük idaresinde yapılacak ani denetimlere hazırlıklı olun, denetim hizmetlerimizle ön alın, riski her işleminizde taşımayın, gelin birlikte yönetelim.

Cari Denetim

Gümrükte her beyan önemlidir, sorumluluk doğurur, işlem üzerinden zaman geçse de işlemi yapan müşavir değişse de firma olarak cezai sorumluluk ortadan kalkmaz. Gümrük ve dış ticaret mevzuatının sürekli değişmesi, her okuyucu tarafından farklı yorumlanabilecek düzenlemelerin yapılması nedeniyle gri alanı çok olan sektördür.

CustomsAudit olarak kurulduğumuz günden bugüne sadece gümrük denetim ve danışmanlık hizmeti vermenin tecrübesiyle gümrük beyannamelerini tescil öncesinde farklı bir göz olarak denetliyoruz. Müşavirler veya firma yetkilileri tarafından hazırlanan taslak beyannameler firmamızla paylaşılmakta en geç 2 saat içerisinde beyanname kontrol edilmekte ve kontrol sonuçları paylaşılmaktadır. Bu kontrol mekanizmasıyla eğer cezai bir risk söz konusu ise daha beyanname tescil edilmeden, devletin kayıtlarına girmeden düzeltilmekte ve risk ortadan kaldırılmaktadır.

Periyodik Denetim

Firmaların talebi ve işlem hacmi doğrultusunda her ay ya da iki üç aylık periyotlarla tarama veya örneklem suretiyle işlem gören gümrük beyannamelerinin mevzuata uygunluğu işlemi yapan müşavirden farklı bir göz tarafından kontrol edilerek riskli noktalar ortaya çıkarılmaktadır. Gümrük beyannameleri üzerindeki varsa hatalar veya rejimlerin uygulanması vb. konularda riskli noktalar firma yetkililerine raporlanmaktadır. Bu sayede, periyodik yapılan denetimlerle eğer varsa risk tespit edilerek büyümesi engellenmekte, kendiliğinden beyan yöntemi ile daha az ceza ödenmesi sağlanmaktadır. Keza, yapılan denetimlerle ortaya çıkan riskler ve uygunsuzluklar aksiyon planına bağlanarak bir sonraki denetimlerde takip edilmektedir. Hizmet alınan gümrük müşavirliği firmaları değerlendirilerek bir performans raporu çıkarılmakta ve diğer denetimlerde seyri takip edilmektedir.

Denetimimiz sadece gümrük beyannamesi üzerinde mikro düzeyde değil, makro açıdan da bakarak büyük resme odaklanıp firma talebi doğrultusunda Yurt dışı tedarik sözleşmelerinin gümrük beyanına yansımasının irdelenmesi, 2 nolu KDV beyannamesinin irdelenerek gümrük kıymetine ve KDV matrahına girmesi gereken ödemeler doğru yansıtılmasının kontrolü, sonradan kontrol denetiminde Müfettişlerin kontrol ettiği muhasebe hesapları olan, 157, 159, 102, 320, 150, 151 ve gider hesaplarının kontrol edilmesi, ayrıntılı mizan ve mahsup fiş kayıtların kontrolü, muhasebedeki eşya ve nakit akım kayıtlarının gümrük beyanıyla uygunluğunun kontrolü, credit note/Debit note uygulaması ve gümrük açısından diğer risk yaratacak konuların incelenmesi açısından da denetim yapılmaktadır.

Diyoruz ki; “Gümrükte Risk Almayın, Riski Denetim Altına Alın”

Check up denetimi

Yürütülecek “check-up” programı ile gümrük işlemlerinizin mevzuata uygunluğu denetlenir.

Bu aşamada makro düzeyde firmanın gerçekleştirdiği dış ticaret işlemlerinin çerçevesine ilişkin mevcut kuralların gümrükleme işlemlerine etkisi ile mikro düzeyde örnekleme/tarama suretiyle seçilen gümrük beyannameleri gözden geçirilerek gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyum düzeyi belirlenir.

Sadece beyanname üzerindeki bilgilerin doğruluğu değil, bir bütün olarak tedarik zinciri, dış ticaret ve gümrük işlemleri değerlendirilerek analiz yapılır. Hem GTİP konusunda hem tedarik zinciri konusunda bilgiye sahip kadromuz ile farklı bakış açıları ile denetim istiyorsanız çözüm ortağınız olalım.

Şirket birleşme ve alımlarında (due diligence anlaşmalarında) gümrük risk tespiti

Şirket birleşme ve alımlarında mali boyutun yanı sıra gümrükte taşınan risklerinde ortaya konması ve yönetilmesi önemlidir. Devralınması/birleşilmesi planlanan şirketin gümrükteki risk noktalarının, gümrük kurallarına uyumunun, gümrük idareleri ile olan ihtilaflı konularının, tedarik zinciri ve gümrük süreçlerinin, uyguladığı gümrük rejimleri, taşıma şekilleri, tedarikçileri ile sözleşmeler vb. açılardan incelenmesi riskli durumların tespit edilerek yönetilmesi önemlidir.

Hedef firmanın belirlenmesi veya birleşme esnasında bu kontrollerin yapılması riskin boyutunun ortaya çıkarılması ve uyum sürecinin yönetilmesi açısından global firmalara uzun yıllardır sadece gümrük denetim ve danışmanlık hizmeti veren firmamızın işidir.

Yıllık Faaliyet Raporu

Bilindiği üzere YYS sahibi firmaların her on iki ayda bir gümrükte işlem gören beyannamelerinin en az %5’ini farklı bir göze denetlettirerek Yıllık Faaliyet Raporu (YFR) düzenletmesi YYS mevzuatı uyarınca zorunludur. Bu raporun zamanında düzenlenmemesi, yetkisiz kişilerce düzenlenmesi vb. durumlarda YYS belgesinin askıya alınması söz konusu olmaktadır.

YFR sadece gümrük beyannamelerinin denetlenerek rapora bağlanmasından ibaret değildir. Hazırlanma sürecinde kullanılan rejimler, ithalatta gümrük kıymetine girmesi gereken unsurlar, firma birimleri arasındaki nakit-bilgi-belge akışı, iç kontrol mekanizması, dışardan alınan denetim ve danışmanlık hizmetleri gibi birçok soruya yer verilmektedir. Bu sorulara verilen cevaplar bağlayıcı olup firmanın muhasebe-dış ticaret birimlerinin işlemleri, gümrük beyannameleri, kullanılan rejimlerin doğru uygulanıp uygulanmadığı (özellikle dahilde işleme rejimi) gibi hususlar uzman bir göz tarafından kontrol edilerek rapora bağlanmalıdır.

Her yıl yaklaşık 70 firmanın YFR’sini düzenleyen CustomsAudit olarak denetim alanında uzmanlaşmış, güncel mevzuat bilgisine sahip kadromuzla bu süreçte yanınızdayız.