Akademik kimliği ön planda olan eğitim kadromuzla gümrük ve dış ticaretle ilgili her konuda, firmanıza özgü her ihtiyaçta eğitim hizmetlerimizle bilgimizi paylaşmakta ve sizlerden öğrendiklerimizle gücümüzü arttırmaktayız.

Mevzuat Eğitimleri

Dış Ticaret ve gümrük süreçlerini yürüten firma personelinin mevzuat bilgisi ve farkındalığının yüksek olması firmanın gümrük işlemlerinin hem risksiz hem de düşük maliyetle yürütülmesi açısından oldukça önemlidir. Kullanılacak rejimin ya da tercih edilecek Incoterms’in doğru seçilmesi maliyetleri düşürürken, gümrük kıymetinin doğru tespiti, tedarikçiden uygun menşe belgesinin temini vb. konularda ileride ortaya çıkabilecek riskleri ortadan kaldırmaktadır.

Dolayısıyla, CustomsAudit olarak eğitim sürecini, firma personelinin farkındalık seviyesinin arttırılmasını oldukça önemsiyoruz. Akademisyen geçmişe sahip gümrük alanında uzun yıllar tecrübe edinmiş uzman kadromuzla gümrük ve dış ticaret alanında her konuda mevzuat eğitimleri vermekte, bunları sertifikalandırmaktayız. Eğitimlerimiz firma tercihine göre online platformlarda veya yüzyüze sınıf eğitimleri olarak verilebilmektedir. Firma talebine göre çeşitlenebilecek başlıca eğitim konularımız:

 • Gümrük Temel Kavramları Kıymet, Menşe, Tarife,
 • İthalde Alınan Vergiler,
 • Gümrük Rejimleri,
 • Gümrük Cezaları,
 • Kambiyo Mevzuatı,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • Menşe Tespit ve Uygulamaları
 • GTİP Tespit Eğitimi
 • Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı ve Uygulaması
 • Firmanıza özgü gümrük ve dış ticarete dair her konu…

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Eğitimleri

YYS adayı firmaların başvuru sürecinde gümrük ve dış ticaret personeline ve depo-güvenlik birimlerinde çalışan personellerine bazı konularda eğitim aldırması ve belge alımına müteakip belirli periyotlarla bu eğitimlerin tekrarlanarak kayıt altına alınması gerekmektedir. YYS süreç danışmanlığını yaptığımız her firmamıza bu eğitimleri her yıl düzenli olarak vermekteyiz. Eğitimlerimiz sonunda katılımcı formları imzalanmakta, kişiye özel sertifika düzenlenmekte ve eğitim materyalleri paylaşılmaktadır. Eğitimler firma tercihine göre online platformlarda veya yüzyüze sınıflarda verilebilmektedir.

Gümrük ve Dış Ticaret Temel Kavramlar,
 • Gümrük Terimleri, Temel Tanımlar,
 • Gümrükleme Süreci,
 • Gümrük Birliği, Kümülasyonlar, STA’lar
 • Menşe, Kıymet, Tarife,
 • Kıymet Tespit Yöntemleri,
 • Gümrük Rejimleri,
 • Tarife Dışı Önlemler,
 • Ek Mali Yükümlülük, İlave Gümrük Vergisi, Çift Kullanımlı Eşya,
 • Ambargoya veya kısıtlamaya tabi eşya,
Uluslararası Tedarik Zincirinde Eşya Hareketine İlişkin Riskler,
 • Tedarik Zincirinde Eşya Hareketleri,
 • İşletme içi ve dışı Eşya Hareketlerine İlişkin Riskler,
 • Gümrükleme Sürecindeki Riskler,
 • İhracatta Eşya Sevkinde Riskler,
 • Risklerin Yönetilmesi,
 • Zula,
 • Kaçak madde türleri,
 • Araçta, konteyner de zula şüphesi gerektiren durumlar, araç sürücüsünde şüphe gerektiren durumlar, araç ve konteyner zula kontrolü
 • Narkotik, Nükleer, Biyolojik, Kimyasal (NBC) Madde Eğitim
Kriz ve Olay Yönetimi
 • Kaçakçılık mevzuatı,
 • İnsan, tarihi eser vb. kaçakçılığı,
 • Organize suçlar ve güvenlik ihlali yaratabilecek durumlar