Uzun zamandır firmaları tedirgin eden, çok sayıda EMY ve para cezası kararları hakkında idare tarafından yönetmelik değişikliğine gidilerek kurtulma imkanı getirilmiştir. 

Bugün Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik iki açıdan düzenlenmiştir;
 

 1. Ödenmeyen İGV, EMY den kurtulma imkanı getiren geçici madde 16/3’ten tekrar yararlanma imkanı getirilmiştir. Buna göre,
  • 13.02.2021’den önce tescil edilmiş olan beyannameler için 31.12.2021’e kadar,
  • Ticaret politikası önlemi, İGV veya EMY gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşya için menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı ibraz edilebilecektir. Bu sayede 13.02.2021 tarihinden önce tescil edilmiş beyannameler için bu maddeden yararlanma süresi uzatılmıştır, ilave altı ay süre verilmiştir.

Bu itibarla, 30.06.2021 tarihine kadar sunulamayan ancak düzenlenmiş bir menşe şahadetnamesi varsa, bunu idareye 31.12.2021 tarihine kadar sunarak İGV, EMY ve para cezası ortadan kaldırılabilir.
 

 1. Son günlerde çok sayıda ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenen ABD EMY’si için çözüm yolu olarak;

21.6.2018-23.5.2019 (bu tarihler dahil) arasında tescil edilmiş olan ve menşe ispat belgesi bulunmayan beyanname muhteviyatı eşyalarda, ABD EMY’nin ödenmediği, eksik ödendiği veya teminata bağlanmadığı tespit edilmesi durumunda,

 • Eşyanın beyanname eki belgelerinde (beyannameye konu ticari fatura ve çeki listesi gibi)  menşe ülkesinin yazılı olması halinde ayrıca bir belgeye gerek olmadan ayrıca menşe tevsiki aranmayacak VEYA
 • 31.5.2022’ye kadar eşyanın ihracatçısı tarafından düzenlenmiş “Aşağıda imzası bulunan ben, ….. tarihli ….. sayılı faturada belirtilen ….. tanımlı eşyanın ….. menşeli olduğunu ve üreticisinin ….. ülkede yerleşik ….. firması olduğunu beyan ederim. İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim. / I, the undersigned, declare that the goods named as ….. listed in this invoice ….. (date and number) originate in ….. and produced by ….. (name of the firm) in ….. (name of country). I undertake to make available to the related public authorities any further supporting documents they require. ifadesini içeren belge ibraz edilirse ilave menşe tevsiki aranmayacaktır.

Bu itibarla ABD EMY’si için firmalarımıza önerimiz;

 1. İdare tarafından ek tahakkuk ve ceza kararına dönüşmemiş, ilgili dönemler arasında işlem görmüş ABD EMY’sine tabi beyannameler varsa;
  • Eki belgelerinin kontrol edilerek menşeinin belgelerde belirtip belirtilmediğini kontrol edilmesi, menşei bilgisi yer alıyorsa herhangi bir işlem yapılmaması,
  • Eki belgelerde menşei bilgisi yoksa yukarıda belirtilen ihracatçı beyanının 31.05.2022’ye kadar temin edilerek gümrük idaresine sunulması gerekmektedir.
 2. İdare tarafından ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmişse;
  • Karar konusu beyanname ekinde menşei bilgisi varsa yazı ile idarenin bilgilendirilerek kararın kaldırılmasının istenmesi,
  • Beyanname eki belgelerde menşei bilgisi yoksa yine yurtdışındaki ihracatçıdan belirtilen yazının talep edilerek yine gümrük idaresine dilekçe ile bildirilerek kararın kaldırılması istenmelidir. 

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.