YYS sağladığı sayısız kolaylık yanında bazı sorumluluklar da getirmektedir. YYS sahibi firmalarda aşağıda detayları verilen hususlarda bir değişiklik olması durumunda bağlı olunan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bildirimde bulunması gerekmektedir. Firmalarımızda sıklıkla bu bildirimlerin gözden kaçtığı görülmüştür. Değişiklik olur olmaz CustomsAudit YYS Ekibi ile iletişime geçmenizde fayda vardır. 

  1. Aşağıdaki tabloda hangi değişikliler yapıldığında bildirim yapılması gerektiğini sizler için özetledik. Genellikle söz konusu bildirimler için mevzuatta belirlenen süre beş iş günüdür. Sürenin kaçırılması ve gümrük idaresi tarafından değişikliğin bildirimden önce tespit edilmesi durumunda YYS belgesinin askıya alınması riski ile karşılaşılabilir. 
  2. Bu tür bir değişiklik yapıldıysa veya yapılması planlanıyorsa bizimle önceden iletişime geçebilirseniz sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

 

Şirketi Yapısı Değişikliği

Devir veya birleşme ile tüzel kişiliğin sona ermesi

Devir yoluyla başka bir firmayla birleşme, devralma

Devir yoluyla başka bir firmaya katılma
 

Tesis Değişikliği

İthalat, İhracat, üretim, depolama faaliyetlerine ilişkin yeni bir tesis açılması

Merkez adresin, yönetim ofisinin değişmesi
 

 Yetkili Kişi Değişikliği

-Yönetim Kurulu Üyeleri,
-Sermayesinin %10 ve fazlasına sahip kişiler,
-Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlar arasına yeni kişiler eklenmesi

 

Ticari Bilgi Değişiklikleri

Ticaret Unvanı

Vergi Numarası

Ticaret Sicil Numarası

Ticaret Siciline Kayıtlı Oldu Yer
 

Diğer Bildirimler


YYS Belgesinin çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması veya okunmaz hale gelmesi vb.
 

 
 
 
Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Konular

Götürü Teminat Yetkisi olması durumunda yıllık güncelleme periyodundan önceki 1 ay içerisinde başvurulması.
 

Düzenlenen ceza karar sayısının belirli limitler dahilinde kalması: Tespit edilen uygunsuzluklar hakkında kendiliğinden beyan yapılması. Düzenlenen ceza kararları hakkında uzlaşmaya gidilmesi. (ceza kararı gelince mutlaka CustomsAudit ile paylaşılarak alınacak aksiyonun belirlenmesi)
 

ISO Belgelerinin geçerliliğinin kesintisiz bir şekilde sağlanması. Yenileme dönemlerinde süre bitiş ile süre başlangıç tarihleri arasında kesinti olmaması. Yeni açılan ve YYS kapsamında olan tesislerin derhal ISO belgelerine lokasyon olarak eklenmesi.
 

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.