Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün E-75705452-010.07.01-00082736160 sayılı yazısına göre,

 1. Deprem bölgesindeki 10 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) bulunan yükümlülerin tüm gümrük idarelerindeki işlemleri ile diğer illerde bulunan yükümlülerin bu illerdeki gümrüklerdeki işlemlerinde, sürenin 6.02.2023 tarihinden önce dolmamış olması kaydıyla, 31.07.2023 tarihine kadar aşağıdaki süreler durdurulmuştur:
 • Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlemek için talep edilen ek süreler,
 • Gümrük antrepolarındaki eşyalar için beyanname verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi konusunda talep edilen ek süreler,
 • Gümrük vergisi geri verme/kaldırma işlemlerindeki süreler
 • Gümrük beyannamesinin iptali ile ilgili süreler
 • İtiraza ilişkin süreler
 • Menşe Şahadetnamesine ilişkin süreler
 • İthali yasak eşyanın mahrecine iade, üçüncü ülkeye transit edilmesi işlemlerinin yapılmaması durumunda ihraç kaydıyla satış ya da imha suretiyle gümrüğe terki konusundaki süreler
 • Nihai kullanım izni kapsamında teminat ile ilgili işlemlerin süresi
 • İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulan eşya ile geçici depolama yerine konmaksızın ihraç edilecek eşyaya ilişkin süreler
 1. Geçici ithalat rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında 10 ilde merkezi bulunan firmaların getirdiği eşya veya bu rejimler kapsamında bu 10 ilde bulunan eşyalar için rejime ilişkin süre de 06.02.2023’den 31.07.2023’e kadar işlemeyecektir.
 2. Hariçte işleme izni kapsamında yurtdışına gönderilen eşyanın geri getirilmesi için gereken rejime ilişkin süre bu 10 ilde merkezi bulunan firmalar veya bu 10 ile getirilecek eşya için 06.02.2023’den 31.07.2023’e kadar işlemeyecektir.
 3. Bu on ilde bulunan, geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize giriş yapan ve 06.02.2023’den önce süresi sona eren veya bu tarihten sonra süresi sona erecek olan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtları için yurtta kalma süreleri herhangi bir başvuru aranmaksızın 31.07.2023’e kadar uzatılmıştır
 4. Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz, GAP, Fırat ve İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri bağlantıları gümrük idareleri hareketli ve/veya varışlı transit beyanlarında 31.07.2023’e kadar;
 • Transit beyanına ilişkin varış gümrük idaresince tespit edilen eksiklik ve fazlalık takibatlarında ulusal ve ortak transit rejiminde serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık konusunda belirtilen süreler, uygulanmaması,
 • Süre aşımlarında kanunun 241 inci maddesinde yer alan idari para cezası,
 • Varış/çıkış gümrük idaresi değişikliklerinde kanunun241 inci maddesinde yer alan idari para cezası,
 • Transit beyannamelerinin iptallerinde idari para cezası uygulanmayacaktır
 1. 31.07.2023’e kadar;
 • On ilde bulunan firmalar için, YYS ve OKSB mevzuatı kapsamında gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülükler için belirlenen süreler uygulanmayacaktır. Dolayısıyla YYS güncellemesi gereken firmaların başvuru süreleri de bu tarihe kadar durdurulmuştur.
 • Uzlaşma işlemlerinin sonuçlandırılması için belirlenen 45 günlük süre uygulanmayacaktır.
 • İdare tarafından uzlaşma davetiyesi gönderilmiş olan uzlaşma görüşmeleri öncesinde mutlaka yükümlüler ile iletişime geçilmesi, iletişime geçilememesi halinde görüşmenin resen ertelenmesi ve yükümlülerden gelen uzlaşma erteleme taleplerinin olumlu karşılanması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu yazı için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.