Bugün Resmî Gazete’de yayınlanan 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İlişkin Tebliğ ile gümrük alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin uygulama belirlenmiştir. Tebliğde yer alan önemli konular aşağıdaki gibidir:

 1. Vergi aslına bağlı kesinleşmiş alacaklarda vergi aslının tamamının; yapılandırılarak ödenmesi veya 12.3.2023’den önce ödenmiş olması durumunda vergi aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının, 12.3.2023 itibarıyla kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tahsilinden vazgeçilir.
 2. 12.3.2023 itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacak asılları hükümlerinden faydalanır.
 3. Müfettiş ve Bölge Müdürlüğü İncelemeleri:
  • Başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan yapılan gümrük incelemeleri ile ek tahakkuk işlemlerine devam edilir ve bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tahakkuk eden cezalar yapılandırma kapsamındadır.
  • İncelemeye başlama tarihi olarak, görevlendirmeye ilişkin Bakanlık Onay tarihi, Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubelerince yapılan incelemeler ile diğer incelemeler için görevlendirme tarihi esas alınır.
  • Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubelerince yapılan incelemeler ile diğer incelemelerden 12.3.2023’ten önce tamamlananlar da yararlanabilir.
  • Tamamlandığı hâlde, 12.2.2023 ve sonrasında gümrük idaresine intikal eden müfettiş raporları üzerine gerekli ek tahakkuk ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tahakkuk üzerine, belirlenen tutar, belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla yapılandırmadan yararlanır. Rapor tarihinin 12.2.2023’ten önce olması gerekir.
 4. Kendiliğinden Beyan:
  • Kendiliğinden beyan konusundaki aykırılıklardan gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın gümrüklenmiş değere bağlı olanlar dâhil sadece idari para cezası gerektirmesi ve bunların gümrük idaresinin tespitinden önce başvurulmak suretiyle kendiliğinden bildirilmesi durumunda idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir.
  • Yapılandırmadan yararlanılması durumunda kendiliğinden beyandan yararlanılamaz.
 5. 12.3.2023’ten (bu tarih dâhil) önce gümrük müdürlüklerince karar alma süreci tamamlanmış ancak henüz tebligat süreci bitmemiş alacakların kesinleşmemiş alacak olarak yapılandırılması mümkündür.
 6. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca verilen idari para cezaları yapılandırmadan yararlanamaz.
 7. Başvuru:
  • 31.05.2023’e kadar ilgili gümrük idaresine EK-1’de belirtilen formla gümrük idaresine başvuruda bulunulur.
  • Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her gümrüğe ayrı ayrı başvurulur.
  • Alacak aslı ve buna bağlı idari para cezaları ve fer’i alacaklara ilişkin başvurular gümrük beyannamesi, ek tahakkuk kararı ve para cezası kararı itibarıyla yapılır. Aynı idarece takip edilen birden fazla alacak için tek başvuru yapılabilir.
  • Gümrük vergileri aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin başvurular her bir para cezası kararı için ayrı ayrı yapılır.
Söz konusu tebliğ için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.