Bugün Resmî Gazete’de yayınlanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, Pakistan ile imzalanan Mal Ticaret Anlaşmasının menşe esasları düzenlenmiştir. Öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir;

  1. İkili menşe kümülasyonu uygulanacaktır. İkili kümülasyonun uygulanması için taraf ülkelerden birinde ‘yetersiz işlem ve işçiliğin’ ötesinde işlem yapılması yeterlidir. Ayrıca, yetersiz işlem ve işçiliğin ötesine geçilememesi durumunda ‘ihracatçı Taraf ülkede eklenen katma değerin imalatta kullanılan diğer Taraf menşeli girdilerin kıymetini geçmesi halinde’ eşyalar menşe kazanacaktır.
  2. Doğrudan nakliyat kuralı uygulanacaktır.
  3. Menşe ispat belgesi olarak anlaşmaya özel TUR-PAK Menşe İspat Belgesi kullanılacaktır. Menşe metni yönetmeliğin EK-III’de yer almaktadır. Türkiye’de düzenlen menşe ispat belgelerinde belgenin sol kısmına düşey yazıyla TR ibaresiyle başlayan bir referans numarası girilmesi gerekir. Menşe belgesi esas olarak elektronik düzenlenmelidir. El yazısıyla da düzenlenebilir.
  4. Sonradan düzenlenecek menşe belgeleri için ihraç tarihinden itibaren 12 aylık süre belirlenmiştir.
  5. TUR-PAK menşe ispat belgelerinin düzenlenme tarihinden itibaren geçerlilik süresi 12 aydır, bu süre içerisinde ithalatçı ülkenin gümrük idaresine sunulması gerekir.
  6. Başlamış işlem istisnası bulunmaktadır. Buna göre, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte nakliye halinde olan ya da taraf ülkesindeki antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine yürürlük tarihinden itibaren 12 ay içinde, doğrudan nakledilmiş olduğunu gösterir belgelerle birlikte TUR-PAK menşe ispat belgesi sunulursa tercihli tarifeden yararlanabilecektir.
  7. Menşe yönetmeliği 01.05.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu menşe yönetmeliği ve ekleri için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.