Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 07.09.2023 / 88822564 tarihli sayılı yazısı ile antrepodaki eşyanın başkasına satış yoluyla devrinde kıymet tespiti konusuna, farklı uygulamalar olması nedeniyle açıklık getirilmiştir. Buna göre,

  1. Eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine sevk edilmesi sırasında henüz herhangi bir satışın söz konusu olmadığı ve potansiyel vergi kimlik numaralı firmalarca ülkeye getirilerek antrepoya konulduktan sonra satışın gerçekleştirildiği durumlarda;
  2. Eşyanın ithal edilmek üzere antrepodan yapılan satışına ilişkin kıymetin, gümrük kıymeti olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. 

Söz konusu yazı için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.