Resmi Gazete’nin 09.01.2024 tarihli 32424 sayısında yayınlanan Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik ile bazı değişiklikler getirilmiştir. Aşağıda sizin için özetledik;

 1. YYS sahibi bir firmanın malvarlığının bir kısmının yeni kurulan bir şirkete devredilmesi durumunda, devralan şirketin OKSB başvurusunda en az iki yıldır faaliyette bulunma şartı aranmayacağı düzenlenmiştir.
 2. Eşyanın teslim yerine kadar alınan ‘posta’ ücretlerinin ithalatta gümrük kıymetine eklenmesi hususuna ‘kargo’ ücretleri de eklenmiştir.
 3. İthal edilecek eşyanın muayenesi kırmızı hat olarak belirlenmesine kadar , firma tarafından eşyaya ilişkin bilgilerin hatalı olduğunun tespit edilmesi durumunda herhangi bir ceza uygulanmadan beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmekteydi. Yeni yapılan düzenleme ile herhangi bir ceza verilmeyeceği ifadesi kaldırılmıştır. Bu tür düzeltmelerde  idareler tarafından GK 241 nci madde uygulanmaktaydı, uygulama mevzuata ansıdı.
 4. Transit rejimi kapsamında beyan edilen eşyada, taşıtın mührünün sağlam olması, kaçakçılık mevzuatı kapsamında değerlendirilebilecek bir durum olmaması ve de beyan edilen eşyada eksiklik/fazlalık olmaması durumunda, beyan edilen eşyanın farklı çıkması durumunda;
  1. 6’lı tarife pozisyonun aynı tespit edilmesi durumunda Gümrük Kanunu 241.maddesi uyarınca usulsüzlük cezası düzenleneceği,
  2. Eksiklik fazlalık olup olmadığına bakılmaksızın, transit beyanına konu edilmemiş ve 6’lı tarife pozisyonu beyan edilen eşyadan farklı eşya çıkması durumunda ise fazla çıkan eşya geçici depolama yeri/antrepoya alınır ve 28 gün içerisinde beyanda bulunandan fazlalığın sebebini ispatlaması talep edilir. Eğer ispat yapılamazsa Gümrük Kanunu 235. Maddesi uyarınca fazla çıkan eşyanın gümrük vergileri kadar idari para cezası verilir ve eşya tasfiye edilir.
  3. Ayrıca transit rejiminde ‘beyanda belirtilen eşyaya uygun’ ifadesinin eşyanın 6’lı tarife pozisyonu ile aynı olması anlamına geldiği düzenlenmiştir.
 5. Antrepolarda yapılan devirlere ilişkin yeni bir düzenleme getirerek antrepoda bir kez devredilen eşya için yeni bir antrepo beyannamesi verilmeden başka bir devir işlemine konu olmayacağı düzenlenmiştir. Bu itibarla, antrepoda devir alan firma tarafında ya 5 gün içerisinde ithalat beyannamesi verilmesi ya da yeni bir antrepo beyannamesi verilerek başka bir firmaya devir yapılması gerekmektedir. Aksi halde aşılan her gün için Gümrük Kanunu 241. Maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
 6. Antrepolara/ geçici depolama yerlerine yetkisiz kişilerin girmesi durumunda Gümrük Kanunu 241 nci maddeye göre usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Söz konusu değişiklik bugün itibariyle yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.