Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8484)’a göre,

  •  Her ay için ayrı ayrı uygulanmakta olan gecikme zammı oranı %3,5’ten %4,5’e çıkarılmıştır.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan, 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8485)’a göre,

  •  Kanuni faiz oranı, 01.06.2024’ten itibaren geçerli olmak üzere %9’dan %24’e çıkarılmıştır.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8)’ne göre,

  •  Yıllık %36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı, 21.05.2024’ten itibaren geçerli olmak üzere, %48’e çıkarılmıştır.
  • 21.05.2024’ten itibaren yapılacak başvurular için tecil edilen amme alacaklarına %48,
  • 21.05.2024’ten önce yapılan başvurulara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu tarihten önce tecil edilmiş ve ödenmekte olan amme alacaklarına eski tecil faizi oranı,

21.05.2024’ten önce tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeniden tecil yapılması halinde, 21.05.2024’e kadar eski tecil faizi oranı, bu tarihten sonra %48 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.